Tjänster

Vad vi gör

Vi på Alex R Bygg riktar in oss på om – och tillbyggnation, samt nyproduktion.
Byggnationer vi utför är:
· Nyproduktioner
· Tillbyggnader
· Ombyggnationer
· Renoveringar
· Stenläggningar
· Murar
· Pooler
· Badrum
· Tak